plen
Skip to main content

Obsługa projektu

timeline_pre_loader

Faza 1 - wstępna

2-3 tygodnie

1. Kontakt
2. Oferta wstępna
3. Spotkanie i prezentacja
4. Umowa wstępna

Faza 2 - projektowa

2-4 tygodnie

5. Pomiary, konsultacje, projekt
6. Umowa główna

Faza 3 - wykonawcza

6-8 tygodni

7. Produkcja

Faza 4 - końcowa

1-2 tygodnie

8. Transport
9. Montaż
10. Odbiór

Faza 1

wstępna

Przy pierwszym kontakcie otrzymasz materiały informacyjne o naszej firmie, produktach i usługach. Po zebraniu podstawowych informacji o obiekcie, Twoich wymaganiach i oczekiwaniach opracujemy ofertę wstępną zawierającą:

   1. Wyjściowy projekt układu mebli dla typowych pokoi w Twoim obiekcie.

   2. Kalkulację ustalonego wyposażenia pokoi.

   3. Zdjęcia proponowanych mebli.

   4. Opis optymalnych rozwiązań.

   5. Zakres prac wykonywanych przy realizacji kontraktu.

   6. Możliwe formy i sposób rozliczenia finansowego zakupu wyposażenia.

   7. Wstępną informację dotycząca czasu wykonania kontraktu.

Jeśli otrzymaną ofertę uznasz za atrakcyjną chętnie spotkamy się z Tobą, najlepiej w Twoim obiekcie by zaprezentować Ci bliżej nasz potencjał, wzory i próbki dostępnych materiałów. Informacje uzyskane podczas spotkania pozwolą opracować i wysłać Ci kalkulację wyposażenia wraz z projektem układu mebli w typowych pokojach uwzględniającą nasze ustalenia.

Przedstawiony do tego momentu zakres prac wykonywany jest przez naszą Firmę nieodpłatnie.

Podpisanie umowy wstępnej na realizację projektu jest obopólną deklaracją rozpoczęcia współpracy. Nam pozwala w pełni zaangażować się w pracę nad szczegółowym opracowaniem będącym podstawą do podpisania umowy głównej, natomiast Tobie zapewnia niezmienność przedstawionych cen (kalkulacja stanowi załącznik do umowy wstępnej).

Faza 2

projektowa

W czasie fazy projektowej możesz liczyć na dodatkowe spotkania w obiekcie. Zalecamy rozpoczęcie konsultacji już na etapie powstawania projektów branżowych np. elektrycznego. Dzięki odpowiednio wcześnie rozpoczętej współpracy unikamy niespodzianek podczas montażu mebli. Nie ma konieczności wykonywania kosztownych przeróbek instalacji wynikających z dostosowania ich do układu i wymiarów mebli, a cały pokój cechuje przemyślana funkcjonalność.

Po dokonaniu pomiarów pomieszczeń opracowujemy:

  • układ mebli we wszystkich pomieszczeniach optymalizujący ilość miejsc noclegowych,
  • dobór materiałów do wymagań technicznych wynikających z klasyfikacji obiektu,
  • charakter całego wnętrza wraz z doborem kolorystyki ścian, dekoracji okien itp.
  • realistyczne, kolorowe wizualizacje 3D wybranych pomieszczeń.

Po ustaleniu wszystkich szczegółów podpisujemy umowę główną na produkcję, dostawę i montaż mebli. Przygotowane opracowanie jest własnością Inwestora.

Faza 3

wykonawcza

Nowoczesny park maszynowy jest gwarancją jakości Twoich mebli. Umożliwia nam wykonywanie dłuższych serii typowych mebli jak i mebli o zmiennych wymiarach lub nawet pojedynczych egzemplarzy.

Nasz doświadczony i dobrze zorganizowany zespół kieruje przebiegiem wszystkich procesów składających się na sprawną i szybką realizację Twojego projektu. Składa się na to śledzenie dostaw materiałów oraz podzespołów, kontrolowanie cykli produkcyjnych, planowanie sposobu i terminów załadunków oraz przygotowanie i omówienie dokumentacji z kierownikiem ekipy montażowej.

Transport mebli realizowany jest z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo powierzonego ładunku przy współpracy ze sprawdzonym i ubezpieczonym partnerem w dziedzinie transportu lądowego i morskiego.

Faza 4

końcowa

Podczas montażu nasz zespół fachowców zadba o szybką i bezproblemową instalację mebli zgodną z wcześniej zatwierdzonymi projektami.

Nasi pracownicy dzięki firmowym strojom roboczym są łatwo rozpoznawalni na miejscu montażu, a swoje prace przeprowadzają z dużą dbałością o ogólny porządek. Kierownik ekipy montażowej jest otwarty na Twoje uwagi dotyczące przebiegu prac. Zawsze możesz liczyć na pomoc i pełną współpracę z jego strony. Jest on również uprawniony do podpisania protokołu odbioru po zakończeniu montażu wyposażenia.

Wszelkie prace związane z montażem i adaptacją mebli przeprowadzamy przy użyciu profesjonalnych elektronarzędzi. Prace związane z instalacją elektryczną pozostają w gestii Inwestora.

Oprócz standardowych usług związanych z dostawą wyposażenia możesz zlecić nam dodatkowo demontaż swoich starych mebli oraz odświeżenie pokoju. Możliwy jest również serwis naszych mebli po okresie gwarancji.

Zainteresowany

naszą ofertą?